VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

POVEZAVE

POVEZAVE  V SLOVENIJI:
DVI Ljubljana
Zveza društev varnostnih inženirjev
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu                   
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Inšpekcija za delo
Gasilska zveza Slovenije
Slovensko združenje za požarno varnost
Inženirska zbornica Slovenije

POVEZAVE V TUJINI:
European Agency for Safety and Health at Work
OSHA - Occupation Safety and Health Administration
HSE - Health and Safety Executive
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
NFPA - National Fire Protection Association

DRUGO:
Register predpisov RS
MSDS-Search - iskalnik varnostnih listov
Slovar s področja varnosti in zdravja pri delu (MDDSZ)


FORUM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELUNa vrh