VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

O PODJETJU

POSLANSTVO:

Z znanjem in kompetentnostjo prispevati k nenehnemu razvoju varovanja zdravja, varnosti pri delu ter prijaznemu in varnemu delovnem okolju.
 
VIZIJA:
Rastoče in uspešno storitveno podjetje, ki je pozorno in skrbi za potrebe ter zahteve, ki jih prinašata sodobno delovno in življenjsko okolje, na področjih zakonodaje, ergonomije, tehnologije… S svojo vsestransko kompetentnostjo omogočiti strankam uspešnejše in bolj ekonomično poslovanje pri nižjih skupnih stroških dela , ob izboljšanju kakovosti delovnega okolja. Zavzemamo se za premišljeno, stabilno, zanesljivo uravnoteženo rast. Svoje poslovanje širimo postopoma in na trdnih temeljih in znanjih.
 
CILJI:
Z visoko ravnjo strokovnega znanja, projektnih izkušnjah in zadovoljstva strank želimo utrditi našo podobo, kot zaupanja vrednega partnerja pri storitvah varovanja zdravja ter prijaznega in varnega delovnega okolja.
 
POSLOVNA KULTURA:
Spoštujemo strokovne, osebne in druge lastnosti posameznika. Razvijamo timsko delo in čim višjo stopnjo sodelovanja pri odločanju o pomembnih odločitvah. V odnosu do strank, konkurentov in ostalih partnerjev ravnamo skladno s poslovno etiko. Stremimo za odlično kakovost izdelkov in storitev ter upravičenemu zadovoljstvu kupcev in poslovnih partnerjev.
 

Na vrh