VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

KLIC V SILI

Ko kličete telefonsko številko 112 za KLIC V SILI postopajte po naslednjih navodilih:

KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
Kakšne so POŠKODBE
Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
Kakšno POMOČ potrebujete

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

Skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim
Če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim
Najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
Če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.
Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije
Če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
Če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju. 

Ne pozabite!
Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Pravno obvestilo:
Ob klicu na številko 112 samodejno pridobimo podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci snemamo. Podatke hranimo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.
 
Navodila povzeta iz uradne spletne strani uprave republike slovenije za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si

Na vrh