VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

Osnovna dejavnost podjetja je opravljanje strokovnih nalog s področja varnost in zdravja pri delu ter s področja varstva pred požarom. Storitve izvajamo v različnih podjetjih, zavodih in društvih po celi Sloveniji.
 
Podjetje izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevajo zakoni in podzakonski akti s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja varstva pred požarom, za opravljanje del pa ima podjetje dovoljenja od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter od Ministrstva za obrambo.
Poslovni vidiki varnosti in zdravja pri delu